POZITIVNO RODITELJSTVO - DAR ZA CEO ŽIVOT

U okviru prvog UNICEF-ovog globalnog meseca roditeljstva, tokom juna meseca, kompanija PERTINI TOYS, kao prijatelj UNICEF-a, podržava kampanju Pozitivno roditeljstvo – dar za ceo život! Roditelji i staratelji imaju najvažniju ulogu u razvoju dece, kao glavni kreatori okruženja u kom borave i u kome imaju obezbeđene osnovne potrebe i podsticaje za razvoj mozga, ishranu, negu i brigu o zdravlju, bogate i višestruke interakcije koje ostvaruje sa okruženjem kroz komunikaciju i igru. Pozitivno roditeljstvo znači biti ne samo roditelj koji voli, već i roditelj koji razume potrebe svog deteta, na njih pozitivno reaguje, podržava i podstiče njegov razvoj, prihvata različita životna ograničenja i izazove i zajedno sa detetom traga za načinima kako da ih prevaziđu i izgrade osećaj zadovoljstva i radost življenja.