Playmobil 1.2.3. Disney & Winnie the Pooh Kućica na drvetu

Playmobil 1.2.3. Disney & Winnie the Pooh Kućica na drvetu

Playmobil 1.2.3. Disney & Winnie the Pooh Kućica na drvetu je ujedno i sorter sa različitim predmetima koji se mogu razvrstati u krošnje drveta po obliku i boji. Igrom sa Playmobil 1.2.3. Disney razvijaju se fine motoričke veštine i trodimenzionalno razmišljanje.

Detaljni opis

Set Playmobil 1.2.3. Disney & Winnie the Pooh se sastoji od sledećih elemenata: kućice u drvenu sa krošnjama koja ima funkciju sortera, 2 cveta, ljuljaškom, roze posudom, figurom Praslina, figurom Vinija Pua, dve stolice i stočićem u obliku trougla. Iga ovim setom stimulišite slušna čula: Slušajte zvukove koji se stvaraju kada se malo lišće okreće. Prepoznajte i razumejte uzročno-posledične veze: Šta se dešava kada se vaši objekti sortiraju u vrh drveta? Kako radi ljuljaška? Trenirajte trodimenzionalno razmišljanje: Kako komadi nameštaja različitih oblika prolaze kroz otvore? Dimenzije: 30 x 26 x 21cm Uzrast: 1-4 godine